اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژِی , 2006-05-31

عنوان : ( بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران )

نویسندگان: امید ضیائی , حبیب رجبی مشهدی , امید علیزاده موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران

کلمات کلیدی

, مصرف انرژی الکتریکی, رشد اقتصادی در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013213,
author = {ضیائی, امید and رجبی مشهدی, حبیب and علیزاده موسوی, امید},
title = {بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژِی},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {مصرف انرژی الکتریکی، رشد اقتصادی در ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران
%A ضیائی, امید
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A علیزاده موسوی, امید
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژِی
%D 2006

[Download]