سومین کنفرانس ملی تعمیرات و نگهداری ایران , 2005-12-14

عنوان : ( زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: روزبه اشراق نیا , محمد حسن مدیر شانه چی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013214,
author = {اشراق نیا, روزبه and مدیر شانه چی, محمد حسن and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی تعمیرات و نگهداری ایران},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A اشراق نیا, روزبه
%A مدیر شانه چی, محمد حسن
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سومین کنفرانس ملی تعمیرات و نگهداری ایران
%D 2005

[Download]