سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک , 2007-02-06

عنوان : ( تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: ایمان احدی اخلاقی , حبیب رجبی مشهدی , احمد درودی , احسان احدی اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, فیلترهای نوری, موجبرها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013215,
author = {احدی اخلاقی, ایمان and رجبی مشهدی, حبیب and احمد درودی and احسان احدی اخلاقی},
title = {تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، فیلترهای نوری، موجبرها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A احدی اخلاقی, ایمان
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A احمد درودی
%A احسان احدی اخلاقی
%J سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک
%D 2007

[Download]