پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق , 2007-05-13

عنوان : ( تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: ملیحه خطیبی مقدم , حبیب رجبی مشهدی , سیدمصطفی خسرونژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

, چرخش آنتن رادار , سیستم شناسایی الکترونیکی , الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013217,
author = {خطیبی مقدم, ملیحه and رجبی مشهدی, حبیب and خسرونژاد, سیدمصطفی},
title = {تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {چرخش آنتن رادار ،سیستم شناسایی الکترونیکی ، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A خطیبی مقدم, ملیحه
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A خسرونژاد, سیدمصطفی
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق
%D 2007

[Download]