پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق , 2007-05-13

عنوان : ( شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی )

نویسندگان: حبیب رجبی مشهدی , امیر صادقی زاده , جلیل توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی

کلمات کلیدی

, ایمنی سلولی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013218,
author = {رجبی مشهدی, حبیب and امیر صادقی زاده and جلیل توکل افشاری},
title = {شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {ایمنی سلولی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A امیر صادقی زاده
%A جلیل توکل افشاری
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق
%D 2007

[Download]