هفتمین کنفرانس سیستمهای هوشمند , 2005-12-20

عنوان : ( بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: امید مظاهری , حبیب رجبی مشهدی , عبدالرحمان جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

, نیروهای لرزشی, فضای محدود, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013220,
author = {مظاهری, امید and رجبی مشهدی, حبیب and جامی الاحمدی, عبدالرحمان},
title = {بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {هفتمین کنفرانس سیستمهای هوشمند},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {نیروهای لرزشی، فضای محدود، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A مظاهری, امید
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A جامی الاحمدی, عبدالرحمان
%J هفتمین کنفرانس سیستمهای هوشمند
%D 2005

[Download]