دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-28

عنوان : ( طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی )

نویسندگان: حامد امین زاده , محمدهادی زاهدی , سیدمجتبی روحانی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی

کلمات کلیدی

, تقویت کننده های عملیاتی, الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013222,
author = {امین زاده, حامد and زاهدی, محمدهادی and روحانی, سیدمجتبی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی},
booktitle = {دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {تقویت کننده های عملیاتی، الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی
%A امین زاده, حامد
%A زاهدی, محمدهادی
%A روحانی, سیدمجتبی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
%D 2008

[Download]