پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی , 2009-07-11

عنوان : ( حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی نوقابی , هادی مسرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله به موضوع شیوه های اندازه گیری و گزارش گری منابع انسانی پر داخته شده است

کلمات کلیدی

, حسابداری منابع انسانی , مدیریت , اندازه گیری منابع انسانی , گزارشگری منابع انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013253,
author = {ودیعی نوقابی, محمدحسین and هادی مسرور},
title = {حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت},
booktitle = {پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حسابداری منابع انسانی - مدیریت - اندازه گیری منابع انسانی - گزارشگری منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A هادی مسرور
%J پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
%D 2009

[Download]