سومین گنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2007-11-27

عنوان : ( مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اکرم السادات طلائی زواره , سیده مریم بطحائی جوارشک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل

کلمات کلیدی

, رضایتمندی جنسی, زنان شاغل, غیر شاغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013262,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and طلائی زواره, اکرم السادات and بطحائی جوارشک, سیده مریم},
title = {مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل},
booktitle = {سومین گنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رضایتمندی جنسی،زنان شاغل،غیر شاغل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A طلائی زواره, اکرم السادات
%A بطحائی جوارشک, سیده مریم
%J سومین گنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
%D 2007

[Download]