دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10

عنوان : ( تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی )

نویسندگان: مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فریبا نوعدوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرتع، چرای دام، تنوع زیستی، شیب مکانی، قوچان

کلمات کلیدی

, مرتع, چرای دام, تنوع زیستی, شیب مکانی, قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013289,
author = {نیکان, مریم and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and فریبا نوعدوست},
title = {تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {تهران- دانشگاه شهید بهشتی, ايران},
keywords = {مرتع، چرای دام، تنوع زیستی، شیب مکانی، قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی
%A نیکان, مریم
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A فریبا نوعدوست
%J دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]