دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10

عنوان : ( بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی )

نویسندگان: سارا حسن پور , محمد فرزام , حمید اجتهادی , فریبا نوعدوست , مریم نیکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تسهیل، همبستگی مکانی، گیاهان پرستار، تنوع زیستی

کلمات کلیدی

, تسهیل, همبستگی مکانی, گیاهان پرستار, تنوع زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013290,
author = {حسن پور, سارا and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید and فریبا نوعدوست and نیکان, مریم},
title = {بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی},
booktitle = {دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {تهران- دانشگاه شهید بهشتی, ايران},
keywords = {تسهیل، همبستگی مکانی، گیاهان پرستار، تنوع زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی
%A حسن پور, سارا
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%A فریبا نوعدوست
%A نیکان, مریم
%J دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]