اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر , 2009-05-06

عنوان : ( تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک )

نویسندگان: فهیمه ایاز خوش هوا , سید مرتضی تقوی , سیدرضا عطارزاده حسینی , محمد علی سردار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سندرم تخمدان پلی کیستیک (pcos) یک بیماری غدد درون ریز است که عدم تخمک گذاری ، هیرسوتیسم ، هیپر آندروژنیسم، اختلال تحمل گلوکز ، مقاومت انسولین وچاقی از ویژگی های آن است. تغییر شیوه زندگی به طورموفقیت آمیزی در درمان زنان چاق یا اضافه وزن مبتلا به pcos به کار گرفته شده است . هدف : بررسی تاثیر 12 هفته برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت انسولینی زنان چاق مبتلا به pcos. روش : 17 بیمار چاق مبتلا به pcos در یک برنامه تمرینی 12 هفته ای شرکت کردند. متغیرهای اندازه های بدنی، هورمونی و متابولیکی در ابتدا و پس از 12 هفته تمرین اندازه گیری شدند . یافته ها : یافته های تحقیق حاضر در بیماران مبتلا به PCOS که در 12 هفته برنامه تمرینی شرکت کردند, کاهش معنا داری در وزن بدن، درصد چربی بدن ، محیط کمر، کلسترول، LDL-C هورمون LH و افزایش معناداری در Vo2max و HDL-C را نشان می دهد ( 05/0 >P ). تغییرات بدست آمده در BMI ، WHR ، تری گلیسیرید، قند خون و انسولین ناشتای پلاسما، مقاوت انسولین و هورمون های FSH، و دهیدرواپی اندروسترون معنا دار نبوده است (05/0<P) . نتیجه گیری : 12 هفته برنامه تمرینی هوازی برخی از متغیرهای اندازه های بدنی، هورمونی و متابولیکی را بهبود می دهد . Effect of aerobic training programme on the obesity and insulin resistance in young women with polycystic ovary syndrome Background: polycystic ovary syndrome (Pcos) is an endocrine disease which is characterized by un ovulation, hirsutism ,acne, hyperandrogenism, impaired glucose tolerance , insulin resistance and obesity . Life style modifications are successfully employed to treat obese and over weight women with Pcos. Objectives : To evaluate the effect of aerobic training program on the obesity and insulin resistance in young women with Pcos. Methods : 17 obese Pcos patients underwent a 12-week aerobic training program . Anthropometric parameters, metabolic and hormonal profiles were assessed at base line and after 12-week aerobic training program. Results: After 12-week aerobic training program showed significant improvements in BW, WC, FAT% , Vo2max, LH, CL, HDL-C, LDL-C, but changes in BMI, WHR, Fasting glucose, Fasting insulin, IR, FSH, Testosterone, DHEA, and TG were not significant, Conclusions: A aerobic training program improves some of the anthropometric parameters , metabolic and hormonal profiles. polycystic ovary syndrome (Pcos), obesity, insulin resistance, aerobic training

کلمات کلیدی

, برنامه تمرینی هوازی, مقاومت به انسولین, زنان چاق, سندرم تخمدان پلی کیستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013311,
author = {فهیمه ایاز خوش هوا and سید مرتضی تقوی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and محمد علی سردار},
title = {تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک},
booktitle = {اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه تمرینی هوازی، مقاومت به انسولین، زنان چاق، سندرم تخمدان پلی کیستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
%A فهیمه ایاز خوش هوا
%A سید مرتضی تقوی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A محمد علی سردار
%J اولین همایش علمی کاربردی عوامل خطر مؤثر در بیماریهای غیر واگیر
%D 2009

[Download]