دومین همایش رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10

عنوان : ( تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی )

نویسندگان: محمد فرزام , فریبا نوعدوست , حمید اجتهادی , مریم نیکان , سارا حسن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی , مرتع , شخم , یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013313,
author = {فرزام, محمد and نوعدوست, فریبا and اجتهادی, حمید and نیکان, مریم and حسن پور, سارا},
title = {تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی},
booktitle = {دومین همایش رده بندی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {تهران دانشگاه شهید بهشتی, ايران},
keywords = {تنوع زیستی ، مرتع ، شخم ، یکنواختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی
%A فرزام, محمد
%A نوعدوست, فریبا
%A اجتهادی, حمید
%A نیکان, مریم
%A حسن پور, سارا
%J دومین همایش رده بندی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]