سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی )

نویسندگان: ابوالفضل رضائی بزاز , محسن حدادسبزوار , محمد مروی مشهدی , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران

کلمات کلیدی

, آمورف, آزمون فروروندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013318,
author = {رضائی بزاز, ابوالفضل and حدادسبزوار, محسن and مروی مشهدی, محمد and },
title = {مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آمورف، آزمون فروروندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی
%A رضائی بزاز, ابوالفضل
%A حدادسبزوار, محسن
%A مروی مشهدی, محمد
%A
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]