هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , یاسر کاشی طرقی , محمدرضا کلاته ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده موتورهای HCCI علی رغم مزایای زیاد خود مشکلاتی هم ، از جمله تولید زیاد آلاینده های منواکسید کربن و هیدروکرن نسوخته ، دارند که محور توجهات در سالهای اخیر قرار گرفته است . در این کار تحقیقاتی موتور دوگانه سوز بنزین-دیزل HCCI ، در یک موتور تک سیلندر با نسبت تراکم 17.5:1 و دمای مخلوط سوخت و هوای oC 115-110 مورد آزمایش قرار گرفته و تأثیر سرعت بر پارامترهای عملکردی و آلاینده های آن در سه دمای 40 ، 50 و 60 درجه سانتیگراد برای سیستم خنک کننده بررسی و در هر مرحله سرعت و توان موتور به طور جداگانه کنترل و اندزه گیری شده است . نتایج نشان می دهند که با افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI ، نسبت پیش آمیختگی کاهش ، نسبت هم ارزی و آلاینده های آن افزایش یافته اند . افزایش منواکسید کربن به دلیل کاهش زمان اکسیداسیون آن در احتراق به دی اکسید کربن ، افزایش هیدروکربن نسوخته به دلیل کاهش دمای ماکزیموم احتراق و افزایش دوده نیز به دلیل کاهش زمان سوختن دوده تولیدی در احتراق دیزل می باشد . همچنین نتایج نشان می دهند افزایش دمای سیستم خنک کننده تأثیر چندانی بر آلاینده ها در موتور مورد آزمایش ندارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: موتور دوگانه سوز HCCI, آلاینده های منواکسید کربن , هیدروکربنهای نسوخته و دوده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013338,
author = {قاضی خانی, محسن and کاشی طرقی, یاسر and کلاته, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: موتور دوگانه سوز HCCI، آلاینده های منواکسید کربن ، هیدروکربنهای نسوخته و دوده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای
%A قاضی خانی, محسن
%A کاشی طرقی, یاسر
%A کلاته, محمدرضا
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]