هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , امیر جوهرچی , محمدابراهیم فیض , علی کیانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده روش های اخیر بررسی موتورهای احتراق داخلی دیگر تنها در قالب قانون اول ترمودینامیکی نبوده و از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیکی نیز بررسی می شود. آنالیز فرآیند‌ها بوسیله قانون اول ترمودینامیک دید واضح، روشن و دقیقی نسبت به آن سیستم و فرآیندهای آن به ما نمی‌دهد. برای این منظور نیاز به ابزاری به نام اگزرژی داریم. آلاینده‌هایی که موتورهای دیزل تولید می‌کنند مخصوصا ذرات دوده و اکسیدهای نیتروژن در مقایسه با موتورهای بنزینی از غلظت بالاتری برخوردارند. یکی از روش‌های کاهش آلاینده NOx در موتورهای دیزل استفاده از روش بازخورانی درصدی از بازخورانی گازهای اگزوز به داخل سیلندر می‌باشد. این روش، روشی کم هزینه و کارآمد برای کاهش ْآلاینده NOx در موتورهای دیزل می‌باشد. این روش بدلیل پایین آوردن دمای احتراق، بر اثر کم شدن غلظت اکسیژن درون سیلندر باعث کاهش آلایندگی NOx می‌شود. البته باید توجه داشت که این روش روی پارامترهای مختلف موتور نیز تاثیر می‌گذارد. در این تحقیق تاثیر درصد جرمی بازخورانی گازهای اگزوز در یک موتور دیزل سبک بر راندمان قانون دوم آن بوسیله مشاهدات آزمایش‌گاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آماده سازی بستر آزمون، با انجام 27 مرحله آزمایش، به این نتیجه می‌رسیم که با افزایش درصد جرمی گازهای بازخورانی شده، در حالت کلی راندمان قانون دوم ترمودینایک موتور رفتار کاهشی از خود نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: : موتور دیزل, قانون دوم ترمودینامیک, بازگشت دود به موتور, اگزرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013339,
author = {قاضی خانی, محسن and جوهرچی, امیر and فیض, محمدابراهیم and کیانی فر, علی},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: : موتور دیزل، قانون دوم ترمودینامیک، بازگشت دود به موتور، اگزرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک
%A قاضی خانی, محسن
%A جوهرچی, امیر
%A فیض, محمدابراهیم
%A کیانی فر, علی
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]