هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمدرضا کلاته , یاسر کاشی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این کار تحقیقاتی تاثیر نسبت پیش آمیختگی (rp) و نسبت هم ارزی (ø) به ازای درصد های مختلف EGR بر آلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژ همگن (HCCI ) دوگانه سوز بررسی شده است . آزمایشات در یک موتور تحقیقاتی تک سیلندر با نسبت تراکم 17.5:1 انجام شده است . سوخت پیش آمیخته بنزین از طریق کاربراتوری که در مسیر منیفولد ورودی قرار گرفته و دارای پیچ تنظیم سوخت می باشد فراهم می شود ، و سوخت دیزل از طریق یک انژکتور در فشار bar250 مستقیما به داخل سیلندر پاشش می شود . از یک گرمکن الکتریکی که در مجرای ورودی نصب شده برای تنظیم دمای مخلوط ورودی در دمای 0C115–110 استفاده شده است . زمان پاشش سوخت دیزل تاثیر زیادی در شروع احتراق HCCI دارد ، بنابراین زمان پاشش در 35 درجه قبل از نقطه مرگ بالا (BTDC 035) تنظیم شده است. در تمام آزمایشات دمای سیستم خنک کننده در دمای 0C50 ثابت نگه داشته شده است . نتایج نشان دادندکه با افزایش نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی در یک EGR ثابت ، آلودگی هیدروکربن نسوخته (UHC) به خاطر محبوس شدن مقادیر زیاد سوخت پیش آمیخته در درزهای رینگ و پیستون افزایش می یابد ، اما آلودگی منوکسید کربن (CO) به دلیل افزایش دمای احتراق و اکسیداسیون بیشتر CO به CO2 کاهش یافته است . با افزایش مقدارگازهای خروجی بر گشت داده شده (EGR ) به خاطر رقیق سازی شارژ سیلندر و کاهش حداکثر دمای احتراق آلودگی CO افزایش یافته است .

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: موتور HCCI دوگانه سوز , نسبت پیش آمیختگی , نسبت هم ارزی , EGR , آلاینده های CO و HC .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013340,
author = {قاضی خانی, محسن and کلاته, محمدرضا and کاشی طرقی, یاسر},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: موتور HCCI دوگانه سوز ، نسبت پیش آمیختگی ، نسبت هم ارزی ، EGR ، آلاینده های CO و HC .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز
%A قاضی خانی, محسن
%A کلاته, محمدرضا
%A کاشی طرقی, یاسر
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]