سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین میزان پرلیت فولاد )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , میثم شیخ امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا استفاده از آزمون های غیر مخرب در تعیین خواص متالوژیکی و مکانیکی مواد, بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پر کاربرد ترین و توانا ترین این روش ها, که حساسیت بالایی به ترکیب شیمیایی و ساختار ماده دارد, آزمون غیر مخرب جریان گردابی است. در این پژوهش, تعیین درصد پرلیت فولاد ساده کربنی با استفاده از روش غیر مخرب جریان گردابی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا درصد پرلیت فولاد با استفاده از روش های متداول متالوگرافی و دیاگرام تعادلی آهن-کربن دقیقا اندازه گیری و محاسبه گردید. هم چنین با استفاده از روش غیر مخرب جریان گردابی وبا کمک آنالیز رگرسیون, ارتباط بین پارامتر های بدست آمده از آزمون جریان گردابی (ولتاژ ورودی و خروجی, امپدانس نرماله شده و اختلاف فاز) با درصد پرلیت نمونه, مورد بررسی قرار گرفت. بالا ترین ضریب همبستگی حاصله از آنالیز رگرسیون برابر با 0.94 بدست آمد که نشان دهنده دقت بالای روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین درصد کربن فولاد می باشد.

کلمات کلیدی

, آزمون غیر مخرب جریان گردابی, درصد پرلیت فولاد, آنالیز رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013346,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and شیخ امیری, میثم},
title = {کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین میزان پرلیت فولاد},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آزمون غیر مخرب جریان گردابی;درصد پرلیت فولاد; آنالیز رگرسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین میزان پرلیت فولاد
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A شیخ امیری, میثم
%J سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران
%D 2009

[Download]