چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2009-03-10

عنوان : ( طراحی و پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی on-demand برای شبکه های MANET )

نویسندگان: نوشین موسوی راد , محمدحسین یغمائی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی on-demand برای شبکه های MANET

کلمات کلیدی

شبکه های MANET
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013364,
author = {نوشین موسوی راد and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {طراحی و پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی on-demand برای شبکه های MANET},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه های MANET},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی on-demand برای شبکه های MANET
%A نوشین موسوی راد
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2009

[Download]