چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2009-03-10

عنوان : ( کاهش مصرف انرژی با ارایه الگوریتم جدید و کارای دسته بندی توزیع شده در انتخاب بهینه گره حسگر در شبکه حسگر بی سیم نامتقارن با پوشش نقطه ای )

نویسندگان: علی شکوهی رستمی , جلیل چیتی زاده , محمدحسین یغمائی مقدم , سید مجید مزینانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش مصرف انرژی با ارایه الگوریتم جدید و کارای دسته بندی توزیع شده در انتخاب بهینه گره حسگر در شبکه حسگر بی سیم نامتقارن با پوشش نقطه ای

کلمات کلیدی

شبکه های حسگربیسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013365,
author = {شکوهی رستمی, علی and چیتی زاده, جلیل and یغمائی مقدم, محمدحسین and مزینانی, سید مجید},
title = {کاهش مصرف انرژی با ارایه الگوریتم جدید و کارای دسته بندی توزیع شده در انتخاب بهینه گره حسگر در شبکه حسگر بی سیم نامتقارن با پوشش نقطه ای},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه های حسگربیسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش مصرف انرژی با ارایه الگوریتم جدید و کارای دسته بندی توزیع شده در انتخاب بهینه گره حسگر در شبکه حسگر بی سیم نامتقارن با پوشش نقطه ای
%A شکوهی رستمی, علی
%A چیتی زاده, جلیل
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%A مزینانی, سید مجید
%J چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2009

[Download]