چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2009-03-10

عنوان : ( الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم )

نویسندگان: صادق زینلی , محمدحسین یغمائی مقدم , محمد رضایی کسکگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم

کلمات کلیدی

شبکه های حسگر بیسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013366,
author = {زینلی, صادق and یغمائی مقدم, محمدحسین and رضایی کسکگی, محمد},
title = {الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه های حسگر بیسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم
%A زینلی, صادق
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%A رضایی کسکگی, محمد
%J چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2009

[Download]