مطالعات تاریخی, شماره (16), سال (2007-9) , صفحات (157-166)

عنوان : ( معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری )

نویسندگان: هادی وکیلی , انسیه سادات حسینی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ورود اسلام به ایران و سپس خراسان مذاهب فقهی و کلامی مختلف اسلامی به این منطقه راه یافت. برخی از مکاتب و مذاهب نیز در خراسان شکل گرفتند که مکتب معتزله حنفی از آن جمله آن هاست. این مقاله سعی دارد به ارتباط حنفیان خراسان با معتزله بپردازد و این فرضیه را مورد بررسی قرار دهد که معتزله خراسان همگی حنفی مذهب بوده اند و یا به دیگر سخن این حنفیان بودند که جذب عقاید م عتزله شدند و مکتب حنفی معتزلی در خراسان شکل گرفت.

کلمات کلیدی

, معتزله, حنفیان, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013373,
author = {وکیلی, هادی and حسینی شریف, انسیه سادات},
title = {معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2007},
number = {16},
month = {September},
issn = {2008-1537},
pages = {157--166},
numpages = {9},
keywords = {معتزله- حنفیان- خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری
%A وکیلی, هادی
%A حسینی شریف, انسیه سادات
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2007

[Download]