سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ایران , 2009-12-15

عنوان : ( یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک

کلمات کلیدی

, یادگیری, بالندگی, توانمندسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013376,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک},
booktitle = {سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {یادگیری- بالندگی- توانمندسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک
%A کاظمی, مصطفی
%J سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ایران
%D 2009

[Download]