ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , امیر جوهرچی , محمدابراهیم فیض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های اخیر بررسی موتورهای احتراق داخلی دیگر تنها در قالب قانون اول ترمودینامیکی نبوده و از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیکی نیز بررسی می شود. آنالیز فرآیند‌ها بوسیله قانون اول ترمودینامیک دید واضح، روشن و دقیقی نسبت به آن سیستم و فرآیندهای آن به ما نمی‌دهد. برای این منظور نیاز به ابزاری به نام اگزرژی داریم. آلاینده‌هایی که موتورهای دیزل تولید می‌کنند مخصوصا ذرات دوده و اکسیدهای نیتروژن در مقایسه با موتورهای بنزینی از غلظت بالاتری برخوردارند. یکی از روش‌های کاهش آلاینده NOx در موتورهای دیزل استفاده از روش بازخورانی درصدی از بازخورانی گازهای اگزوز به داخل سیلندر می‌باشد. این روش، روشی کم هزینه و کارآمد برای کاهش آلاینده NOx در موتورهای دیزل می‌باشد. این روش بدلیل پایین آوردن دمای احتراق، بر اثر کم شدن غلظت اکسیژن درون سیلندر باعث کاهش آلایندگی NOx می‌شود. البته باید توجه داشت که این روش روی پارامترهای مختلف موتور نیز تاثیر می‌گذارد. در این تحقیق کوشش شده تاثیرات دما و میزان بازگشت دود روی اتلاف اگزرژی در موتور دیزل بررسی شود. نتایج نشان می دهد که با اضافه کردن به درصد جرمی دود بازگشت یافته به موتور و افزایش دمای سیال EGR راندمان قانون دوم در سرعت‌ها و بارهای مختلف بصورت عمومی کاهش پیدا می کند.

کلمات کلیدی

موتور دیزل و قانون دوم و گازهای بازخوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013382,
author = {قاضی خانی, محسن and جوهرچی, امیر and فیض, محمدابراهیم},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موتور دیزل و قانون دوم و گازهای بازخوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک
%A قاضی خانی, محسن
%A جوهرچی, امیر
%A فیض, محمدابراهیم
%J ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز
%D 2009

[Download]