اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها , 2009-12-20

عنوان : ( راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها

کلمات کلیدی

نظام پیشنهادها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013391,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {نظام پیشنهادها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها
%A کاظمی, مصطفی
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها
%D 2009

[Download]