ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28

عنوان : ( بررسی فراوانی، تشخیص و درمان درماتوزهای آلرژیک/آتوپیک در سگ های ارجاعی به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه ی زمانی یک ساله )

نویسندگان: جواد خوش نگاه , احمدرضا موثقی , ماجده پاکزاد شهابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فراوانی، تشخیص و درمان درماتوزهای آلرژیک/آتوپیک در سگ های ارجاعی به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه ی زمانی یک ساله

کلمات کلیدی

, سگ, خارش, آلرژی, آتوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013396,
author = {خوش نگاه, جواد and موثقی, احمدرضا and پاکزاد شهابی, ماجده},
title = {بررسی فراوانی، تشخیص و درمان درماتوزهای آلرژیک/آتوپیک در سگ های ارجاعی به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه ی زمانی یک ساله},
booktitle = {ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سگ، خارش، آلرژی، آتوپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فراوانی، تشخیص و درمان درماتوزهای آلرژیک/آتوپیک در سگ های ارجاعی به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه ی زمانی یک ساله
%A خوش نگاه, جواد
%A موثقی, احمدرضا
%A پاکزاد شهابی, ماجده
%J ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2009

[Download]