نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده )

نویسندگان: غلامرضا مقدسی پیرودلو , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده

کلمات کلیدی

, تستوسترون انانتات, دستگاه تناسلی, غدد جنسی, تراتوژنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013432,
author = {مقدسی پیرودلو, غلامرضا and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تستوسترون انانتات، دستگاه تناسلی، غدد جنسی، تراتوژنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده
%A مقدسی پیرودلو, غلامرضا
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]