نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت )

نویسندگان: مرتضی کفایی رضوی , سعیده ابراهیم پور , مریم طهرانی پور , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت

کلمات کلیدی

, Cannabis sativa, LTP, حافظه فضایی, ماز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013435,
author = {مرتضی کفایی رضوی and سعیده ابراهیم پور and طهرانی پور, مریم and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Cannabis sativa; LTP; حافظه فضایی، ماز آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت
%A مرتضی کفایی رضوی
%A سعیده ابراهیم پور
%A طهرانی پور, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]