اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربرد های آن , 1998-11-17

عنوان : ( کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری

کلمات کلیدی

کاربرد مدلهای ریاض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013442,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری},
booktitle = {اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربرد های آن},
year = {1998},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کاربرد مدلهای ریاض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری
%A کاظمی, مصطفی
%J اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربرد های آن
%D 1998

[Download]