چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان , 2003-01-28

عنوان : ( کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013443,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار},
booktitle = {چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار
%A کاظمی, مصطفی
%J چهارمین همایش بررسی مسایل اقتصادی خراسان
%D 2003

[Download]