سومین کنفرانس بررسی مسایل اقتصادی , 1996-10-15

عنوان : ( محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان

کلمات کلیدی

, تناسب شغل, تخصص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013444,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان},
booktitle = {سومین کنفرانس بررسی مسایل اقتصادی},
year = {1996},
location = {ايران},
keywords = {تناسب شغل- تخصص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان
%A کاظمی, مصطفی
%J سومین کنفرانس بررسی مسایل اقتصادی
%D 1996

[Download]