دومین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2004-12-21

عنوان : ( بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه

کلمات کلیدی

تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013445,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2004},
location = {ايران},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه
%A کاظمی, مصطفی
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2004

[Download]