مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (81), سال (2009-3) , صفحات (101-127)

عنوان : ( اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارایه الگوی جدیدی برای معرفت و حل تعارض دو نگرش اصالت وجودی و اصالت ماهیتی

کلمات کلیدی

, اصالت وجود , اصالت ماهیت , پدیدارشناسی معنا , ربط عین و ذهن , وجود ذهنی , معرفت شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013451,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {81},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {101--127},
numpages = {26},
keywords = {اصالت وجود - اصالت ماهیت - پدیدارشناسی معنا - ربط عین و ذهن - وجود ذهنی - معرفت شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا
%A جوارشکیان, عباس
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]