هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15

عنوان : ( سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک )

نویسندگان: فرید فریدانی بردسکن , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تمدنهای قدیمی، مردمان در مناطق خشک و نیمه خشک برای بدست آوردن منابع آب بیشتر از هیچ تلاشی رویگردان نبودند. آنها روی برداشت رواناب های سطحی و ذخیره کردن آن در آب انبارها تکیه میکردند. آب انبار نه تنها برای نگهداری رواناب ناشی از بارندگی مورد استفاده قرار میگرفت بلکه برای ذخیره آبی که بوسیله کانال های آب آورده شده بود هم استفاده میشد. قنات ها برای استفاده از آب با کیفیت ذخایر غنی زیرزمینی حفر شدند؛ با این وجود حتی سازههای عظیم هیدرولیکی و کانالهای آب برای انتقال آب از مناطق دوردست هم توجیه پذیر بودند. هدف اصلی در این مقاله آشنایی مختصر با بعضی از سیستم های تامین آب و سازه های مرتبط با آن در مناطق خشک و نیمه خشک در دوران باستان می باشد.

کلمات کلیدی

, منابع آب, مهندسی رودخانه, آب انبار, قنات, آکیوداکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013453,
author = {فریدانی بردسکن, فرید and خداشناس, سعیدرضا},
title = {سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک},
booktitle = {هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منابع آب، مهندسی رودخانه، آب انبار، قنات، آکیوداکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک
%A فریدانی بردسکن, فرید
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2009

[Download]