هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( بررسی سنگ شناسی - ژئوشیمی و مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد واقع در جنوب غرب بیرجند )

نویسندگان: رقیه ذبیحی خرق , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سنگ شناسی-ژئوشیمیو مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد وآقع در جنوب غرب بیرجند

کلمات کلیدی

, بررسی سنگ شناسی, ژئوشیمیو مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد وآقع در جنوب غرب بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013464,
author = {ذبیحی خرق, رقیه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and محمد حسین زرین کوب},
title = {بررسی سنگ شناسی - ژئوشیمی و مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد واقع در جنوب غرب بیرجند},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بررسی سنگ شناسی-ژئوشیمیو مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد وآقع در جنوب غرب بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سنگ شناسی - ژئوشیمی و مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد واقع در جنوب غرب بیرجند
%A ذبیحی خرق, رقیه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A محمد حسین زرین کوب
%J هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]