هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری )

نویسندگان: سعید کلاهدانی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حمید رحمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری

کلمات کلیدی

, معرفی رگه چه های کوارتز, اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر, چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013465,
author = {کلاهدانی, سعید and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and حمید رحمانی},
title = {معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {همدان, ايران},
keywords = {معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری
%A کلاهدانی, سعید
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A حمید رحمانی
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]