ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم )

نویسندگان: هانیه هادیزاده , علی تهرانی فر , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول......

کلمات کلیدی

, گل مریم, پاکلو بوترازول, پاکوتاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013471,
author = {هانیه هادیزاده and تهرانی فر, علی and شور, محمود},
title = {مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {گل مریم، پاکلو بوترازول، پاکوتاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم
%A هانیه هادیزاده
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]