کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , 2009-04-23

عنوان : ( تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , احمد اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نظر به اینکه تفکر خلاق تا حدود زیادی زاییده و محصول آموزش و پرورش خلاق و پویا است، با شروع قرن بیست و یکم، اندیشمندان و مربیان تعلیم و تربیت سعی بر آن نموده اند تا با معرفى اصول، روشها و برنامه هایی هم‏چون«حلقه‏ى کندوکاو»، «تقویت قوه‏ى قضاوت و داورى»، « برنامه درسی فلسفه برای کودکان یا p4c » و... نگاه نوینی به تعلیم و تربیت داشته باشد. در این خصوص برنامه درسی p4c که برنامه ای آموزشی برای کودکان و نوجوانان است، در تلاش است تا از طریق کتابهای داستانی قوه داوری و کنترل خویشتن در دانش آموزان را پرورش داده و بسیاری از کیفیات و خلقیات فلسفیدن وتفکر خلاق را در کودکان و نوجوانان ایجاد نماید. برا این اساس، مقاله حاضر بررسی معیارها و ملاکهایی برای تهیه مواد خواندنی و داستانی مناسب برای اجرای برنامه درسی p4cرا، کانون توجه خویش قرار داه است. برخی از این معیارها عبارتند از این که: کتابها و مواد خواندنی به شکل داستانی تهیه شوند، حاوی مضامین و نکات فلسفی در قلمرو های سه گانه متافیزیک، معرفت شناسی و بویژه ارزش شناسی باشد، و بلاخره در تهیه این مواد مقطع سنی کودکان و قابلیتها، نیازها و محدودیتهای روانشناختی کودکان مورد توجه قرار گیرد. مولفین بر این باورند که این کتابها را می توان به گونه‏اى تدوین نمود که در آن، کیفیات فلسفى، بدون نمود ظاهری، در کل داستان مطرح ‏گردد. در این صورت کودکان قادرند از طریق مطالعه گروهی داستان و بحث و گفتگو در باره آن، نکات مورد نظر را کشف نمایند، که این خود می تواند زمینه ساز نهادینه شدن این کیفیات در شخصیت کودکان و نوجوانان باشد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی فلسفه برای کودکان, p4c , کتابهای داستانی, مواد خواندنی, کیفیات فلسفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013477,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and اکبری, احمد},
title = {تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه درسی فلسفه برای کودکان، p4c ، کتابهای داستانی، مواد خواندنی، کیفیات فلسفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A اکبری, احمد
%J کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری
%D 2009

[Download]