مهندسی مکانیک, دوره (18), شماره (68), سال (2010-1) , صفحات (13-23)

عنوان : ( شیمی در هواپیما )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مصطفی طوفانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیمی نوسانی است که از ترکیب حرکت عرضی و پیچشی ارابه فرود بوجود می آید. این حرکت حاصل برهمکنش رفتار دینامیکی تایر و حرکت ارابه فرود است. فرکانس این حرکت معمولا بین 10 تا 30 هرتز می باشد. این پدیده از نوع ارتعاشات خود برانگیخته بوده و دامنه آن در مواردی آنقدر زیاد می شود که خسارات شدیدی به ارابه فرود و هواپیما وارد می کند. در این مقاله ابتدا به معرفی ارابه فرود، به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قسمت های هواپیما پرداخته شده، و نقش ارابه فرود در هواپیما و انواع آن بیان می گردد. سپس با معرفی پدیده شیمی و تعریف چند اصطلاح متداول در بررسی این پدیده، موضوع بسط و گسترش داده می شود. در ادامه با توجه به اهمیت نقش تایر در بررسی این پدیده، مدل سازی تایر، و انواع مدل های موجود برای تایر معرفی می گردند. در انتها نیز به بیان پژوهش های انجام شده در این زمینه، از ابتدا تا کنون پرداخته شده، و پیشرفت های حاصله در شناخت، پیش بینی و کنترل این پدیده بیان می شوند.

کلمات کلیدی

, شیمی, ارابه فرود, تایر, مدل سازی, هواپیما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013489,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and طوفانی, مصطفی},
title = {شیمی در هواپیما},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2010},
volume = {18},
number = {68},
month = {January},
issn = {1605-9719},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {شیمی، ارابه فرود، تایر، مدل سازی، هواپیما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیمی در هواپیما
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A طوفانی, مصطفی
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2010

[Download]