مهندسی مکانیک, دوره (18), شماره (67), سال (2009-11) , صفحات (38-46)

عنوان : ( بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , کمال محمدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نیازهای اساسی در بسیاری از صنایع و کارهای تحقیقاتی داشتن محیطهای انتقال حرارت با راندمان حرارتی بالا است. مفهوم نانوسیال، سوسپانسیونهای حاوی ذرات نانو، مواد فلزی و غیرفلزی را شامل می شود که به عنوان محیط های انتقال حرارت استفاده می شوند. چنین سیالاتی پتانسیل زیادی برای افزایش نرخ انتقال حرارت از خود نشان می دهند. در این مقاله به بررسی پتانسیل نانو سیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت در نیروگاه های هسته ای و تاسیسات اتمی پرداخته شده است. کاربردهای عمده این گروه از سیالات در نیروگاه های هسته ای بررسی و نحوه عملکرد آن ها بیان می شود. تحقیقات انجام گرفته در زمینه استفاده از نانو سیالات در نیروگاه های هسته ای بیانگر توانایی نانوسیال در تقویت فرآیندهای انتقال حرارت در بخش های مختلف تاسیسات هسته ای وافزایش توجیه پذیری اقتصادی بکارگیری نیروگاه های اتمی می باشد.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, راکتور هسته ای, شار حرارتی بحرانی, ضریب ایمنی تاسیسات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013491,
author = {زینالی هریس, سعید and محمدی فرد, کمال},
title = {بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2009},
volume = {18},
number = {67},
month = {November},
issn = {1605-9719},
pages = {38--46},
numpages = {8},
keywords = {نانوسیال- راکتور هسته ای- شار حرارتی بحرانی- ضریب ایمنی تاسیسات اتمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای
%A زینالی هریس, سعید
%A محمدی فرد, کمال
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2009

[Download]