اندیشه اشراق , 2009-05-02

عنوان : ( مطهری و ویوکاننده )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه میان اندیشه های اصلاحگرایانه دینی مطهری و ویوکاننده

کلمات کلیدی

, مطهری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013529,
author = {قرائی, فیاض},
title = {مطهری و ویوکاننده},
booktitle = {اندیشه اشراق},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {مطهری، ویوکاننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطهری و ویوکاننده
%A قرائی, فیاض
%J اندیشه اشراق
%D 2009

[Download]