معنا داری زندگی , 2009-05-05

عنوان : ( معنای زندگی انسان از نگاه نیچه )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلاسفه پست مدرن- که این جریان فکری یکی از اثر گذارترین جریانات فلسفی در جهان معاصر محسوب می شود- بر این باورند، همه چیز پیوسته در تغییر است و حتی در عالم پدیدارها نیز، هیچ چیز، معین و ثابت نیست از اینرو، فلاسفه پست مدرن ترجیح می دهند عالم را به سان متنی بنگرند، که مدام در معرض تفسیرهای گوناگون قرار دارد. در این میان نیچه بیش از دیگران بر امور متافیزیک تاخته و آرمانهای دین مسیحیت را نفی نموده است. برای مثال، وی با زهد به عنوان آرمان و هدف اساسی زندگی انسان به مخالفت بر می خیزد. او در مقابله با این آرمان، تلاش کرده است تا به جای تفاسیر مابعد الطبیعی، تفاسیر طبیعی از حیات بشر ارائه دهد. از نظر نیچه، اینک که آرمان زهد به حدّ وسیعی با مرگ خدا به نهایت کار خود رسیده، لازم است تا چیز دیگری جایگزین آن شود. آرمان بزرگی که الهام‏بخش تلاش، کوشش و تحقّق نفس است. نیچه به منظور توضیح این آرمان، مفاهیم خواست قدرت و ابر انسان مورد توحه قرار می دهد که در اصل مقاله به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, معنا داری زندگی, نیچه, قدرت, ابر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013544,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and عالی, مرضیه},
title = {معنای زندگی انسان از نگاه نیچه},
booktitle = {معنا داری زندگی},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {معنا داری زندگی، نیچه، قدرت، ابر انسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معنای زندگی انسان از نگاه نیچه
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A عالی, مرضیه
%J معنا داری زندگی
%D 2009

[Download]