پلیس، امنیت و چشم انداز 1404 , 2009-11-24

عنوان : ( رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , روزیتا ابوترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق میزان رضایتمندی مردم از عملکرد نیروی انتظامی بررسی می شود. جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد بالای 15 سال شهرستان مشهد هستند وگروه مورد بررسی150 نفر از ساکنان شهرستان مشهد مقدس هستند که با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شده اند. در این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی مقطعی استفاده شد، ابزار و روش گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل 23 سوال اختصاصی و سوالات عمومی است. نتایج نشان داد که میزان رضایتمندی مردم از تامین نظم و امنیت، برخورد با عناصر فرصت طلب و مخل نظم و امنیت، حضور به موقع پلیس و چگونگی برخورد مامورین پلیس با مردم، نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات مردم، عملکرد گشت زنی پلیس، چگونگی مقابله با جنایت، سرقت، شرارت و مزاحمت، مفاسد، موادمخدر و قاچاق کالا، میزان اقتدارپلیس، میزان اعتماد و رضایت مردم از پلیس، پلیس 110، پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی و رانندگی، امور وظیفه عمومی و کلانتری ها در حد متوسط است و تنها رضایتمندی مردم از پلیس راه خوب ارزیابی شده است که این می تواند به پوشش گسترده و مقتدرانه و حضور موثر این پلیس در جاده ها و کاهش تصادفات جاده ها مربوط باشد. در بررسی تاثیر سن، جنسیت و وضعیت تاهل بر میزان رضایتمندی افراد مشاهده شد که مردان نحوه برخورد مامورین پلیس با مردم ، نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات توسط پلیس و حضور به موقع پلیس را ضعیف ارزیابی کرده اند. میزان رضایتمندی افراد متاهل از عملکرد گشت زنی پلیس خوب بوده است و زنان و افراد مجرد میزان اقتدار پلیس را خوب ارزیابی کرده اند و میزان رضایتمندی آنان از پلیس راه خوب بوده است، همچنین میزان رضایتمندی افراد کمتر از 33.5 سال از پلیس خوب بوده است. در بررسی سطح تحصیلات، میزان رضایتمندی افراد دارای مدرک دیپلم از چگونگی مقابله پلیس با جنایت خوب بود. همچنین میزان رضایتمندی افراد زیر دیپلم و دیپلم از پلیس راه و پلیس راهنمایی و رانندگی خوب ارزیابی شد ولی میزان رضایتمندی افراد زیر دیپلم و فوق لیسانس و بالاتر از امور وظیفه عمومی و کلانتری ها ضعیف ارزیابی شد. همچنین تاثیر نحوه اشتغال بر میزان رضایتمندی افراد بررسی و ملاحظه شد که افراد محصل، دانشجو و زنان خانه دار میزان رضایتمندی از پلیس راه را خوب ارزیابی کرده اند. دانشجویان میزان اقتدار پلیس را خوب ارزیابی کرده اند و محصلان و افراد دارای مشاغل آزاد رضایتمندی خوبی از پلیس راهنمایی و رانندگی داشته اند. میزان رضایتمندی زنان خانه دار از چگونگی مقابله پلیس با مواد مخدر، پلیس آگاهی و پلیس 110 خوب بوده است و میزان اعتماد مردم به پلیس و رضایتمندی از پلیس را خوب ارزیابی کرده اند. ولی محصلان حضور به موقع پلیس، نحوه برخورد مامورین پلیس با مردم، نحوه رسیدگی و پی گیری شکایات مردم توسط پلیس، برخورد با عناصر فرصت طلب و مخل نظم و امنیت و چگونگی مقابله پلیس با سرقت را ضعیف ارزیابی کرده اند.

کلمات کلیدی

, نیروی انتظامی, پلیس, رضایتمندی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013548,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and ابوترابی, روزیتا},
title = {رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب)},
booktitle = {پلیس، امنیت و چشم انداز 1404},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نیروی انتظامی، پلیس، رضایتمندی، مردم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب)
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A ابوترابی, روزیتا
%J پلیس، امنیت و چشم انداز 1404
%D 2009

[Download]