پنجمین کنگره ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران , 2009-05-02

عنوان : ( اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران )

نویسندگان: ندا رفیع زاده , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاح رستگار , محمدعلی سبک خیزخیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس لکه زرد زنبق متعلق به جنس توسپو ویروسها است که برای اولین بار در ایران گزارش گردید

کلمات کلیدی

ویروس لکه زرد زنبق. تریپس. الایزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013556,
author = {رفیع زاده, ندا and جعفرپور, بهروز and فلاح رستگار, ماهرخ and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران},
booktitle = {پنجمین کنگره ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس لکه زرد زنبق. تریپس. الایزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران
%A رفیع زاده, ندا
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J پنجمین کنگره ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران
%D 2009

[Download]