پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران , 2009-05-02

عنوان : ( شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی )

نویسندگان: محمد رضایی , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاح رستگار , محمدعلی سبک خیزخیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

گندم .ویروس. الیزا. RT_PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013573,
author = {رضایی, محمد and جعفرپور, بهروز and فلاح رستگار, ماهرخ and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی},
booktitle = {پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گندم .ویروس. الیزا. RT_PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی
%A رضایی, محمد
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران
%D 2009

[Download]