پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران , 2009-05-02

عنوان : ( شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاح رستگار , محمدعلی سبک خیزخیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی ویروسهای چند گیاه زینتی مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

ویروس ابلقی میخک. ویروس نکروزه ساقه داوودی .ویروس لکه نکروتیکگل حنا. DAS_ELISA.TAS_ELISA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013574,
author = {جعفرپور, بهروز and فلاح رستگار, ماهرخ and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد},
booktitle = {پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس ابلقی میخک. ویروس نکروزه ساقه داوودی .ویروس لکه نکروتیکگل حنا. DAS_ELISA.TAS_ELISA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران
%D 2009

[Download]