یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS )

نویسندگان: رضا خراسانی , هتور , راتزینگر , اشتاینگروبه , کارلوسکی , کلاسن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی گیاهان قادرند در خاکهایی با مقادیر کم فسفر محلول بخوبی رشد کنند. مقدار جذب فسفر توسط این گیاهان نسبت به سایر گیاهان بیشتر است. عمدتا این گیاهان دارای کارایی جذب فسفر بیشتری هستند. کارایی جذب بستگی به اینفلاکس (Influx) و اندازه سیستم ریشه دارد. کارایی جذب بالای فسفر در گیاه گندم مربوط به بزرگ بودن اندازه سیستم ریشه است در حالیکه برای گیاه چغندر قند مربوط به بالا بودن اینفلاکس فسفر است (1). اینفلاکس که مقدار جذب فسفر در واحد طول/سطح ریشه ودر واحد زمان است نقش مؤثرتری در کارایی جذب دارد. لازمه افزایش اینفلاکس فسفر، افزایش غلظت آن در فاز محلول خاک است. یکی از عکس العملهای طبیعی گیاه در شرایط کمبود فسفرتراوش ترکیبات آلی توسط ریشه بمنظور افزایش حلالیت فسفردر خاک است. عقیده بر این است که تراوش ترکیبات آلی با وزن مولکولی کم شامل اسیدهای آلی، آمینو اسیدها، قندها،فنلیکها و غیره می توانند بر حلالیت فسفر در خاک مؤثر باشند. حضور و تأثیر برخی ازاین ترکیبات بر روی حلالیت فسفرمثل سیتریک اسید ، مالیک اسید و اگزالو اسید در تراوه های ریشه بعضی از گیاهان به اثبات رسیده است (2، 3، 4). در این تحقیق بالا بودن اینفلاکس و جذب فسفر توسط گیاه چغندر قند انگیزه ای بود برای بررسی تراوه های ریشه چغندر قند به منظور تعیین ترکیبات آن توسط HPLC-MS . استفاده از تکنیک HPLC-MS که روشی برای شناسایی ترکیبات جدید می باشد امکان پاسخ به این سؤال را فراهم می کند که آیا علاوه بر ترکیبات آلی گزارش شده، ترکیبات جدید دیگری در تراوه های ریشه گیاهان وجود دارد که در حلالیت فسفر خاک مؤثر باشد؟

کلمات کلیدی

, چغندر قند, تراوه های ریشه, اینفلاکس و فسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013576,
author = {خراسانی, رضا and هتور and راتزینگر and اشتاینگروبه and کارلوسکی and کلاسن},
title = {شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {چغندر قند، تراوه های ریشه، اینفلاکس و فسفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS
%A خراسانی, رضا
%A هتور
%A راتزینگر
%A اشتاینگروبه
%A کارلوسکی
%A کلاسن
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]