چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی )

نویسندگان: علی مشهدی , رسول کاظم زاده طباطبابی , پرویز آزاد فلاح , عاطفه سلطانی فر , هدا پری زاده , فاطمه شجاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلال نارسایی توجه فزون کنشی(ADHD) یک برچسب تشخیصی رایج برای کودکانی است که مشکلات معناداری در توجه ،تکانشگری و نیز فعالیت زیاد دارند. هر ساله تعداد زیادی از کودکان به دلیل این اختلال به متخصصان بهداشت روان ،روانشناسان و روانپزشکان مراجعه می نمایند .سوال هایی از این قبیل که کدام قسمت مغز در این اختلال بیشترین نقش را دارد؟ قسمت های مغز افراد مبتلا به این اختلال چگونه کار می کنند؟ کدام انتقال دهنده عصبی بیشترین نقش را در بروز نشانه های این اختلال ایفا می کند؟ جایگاه علل ژنتیکی در سبب شناسی این اختلال چگونه است؟ در طول قرن بیستم و بیست و یکم مورد توجه پژوهشگران مختلف بوده و منجر به پژوهش های عصب شناختی و عصب روانشناختی بی شماری شده است.پژوهشگران با استفاده از ابزارها و شیوه های گوناگون مانندEEG،MRI،PET،CT،fMRI ،ERP چهار ناحیه مهم دخیل در این اختلال را شناسایی کرده اند: کرتکس پیش پیشانی، عقده های پایه، مخچه و جسم پینه ای. هم کودکان و هم بزرگسالان مبتلا به این اختلال نارسایی هایی را در توجه پایدار، بازداری، خود نظم جویی هیجان - انگیزش و ظرفیت برنامه ریزی و سازماندهی رفتار در طول زمان نشان می دهند که با عملکرد این نواحی بخصوص ناحیه پیش پیشانی مرتبط است.در این مقاله نویسندگان سعی نموده اند تا مروری اجمالی بر مبانی عصب روانشناختی و ژنتیکی این اختلال و پیشرفت هایی که در این حوزه رخ داده داشته باشند.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی, مبانی عصب روانشناختی, مبانی ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013597,
author = {مشهدی, علی and رسول کاظم زاده طباطبابی and پرویز آزاد فلاح and عاطفه سلطانی فر and پری زاده, هدا and فاطمه شجاعی},
title = {مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی},
booktitle = {چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی،مبانی عصب روانشناختی،مبانی ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
%A مشهدی, علی
%A رسول کاظم زاده طباطبابی
%A پرویز آزاد فلاح
%A عاطفه سلطانی فر
%A پری زاده, هدا
%A فاطمه شجاعی
%J چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
%D 2009

[Download]