سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , 2009-07-15

عنوان : ( فواصل اطمینان آماری با داده های فازی )

نویسندگان: مهدیه مظفری غربا , محمد امینی , حسن رضایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به کمک روشهای بهینه سازی براورد فاصله ای برای میانگین جامعه نر مال با استفاده از داده های فازی تعیین میشود.

کلمات کلیدی

, متغیرهای تصادفی فازی, فواصل اطمینان آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013600,
author = {مهدیه مظفری غربا and امینی, محمد and حسن رضایی},
title = {فواصل اطمینان آماری با داده های فازی},
booktitle = {سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند},
year = {2009},
location = {یزد, ايران},
keywords = {متغیرهای تصادفی فازی- فواصل اطمینان آماری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فواصل اطمینان آماری با داده های فازی
%A مهدیه مظفری غربا
%A امینی, محمد
%A حسن رضایی
%J سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند
%D 2009

[Download]