ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13

عنوان : ( تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی )

نویسندگان: مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی

کلمات کلیدی

, سلولهای بلاستمایی, تمایز, سلولهای مولد انسولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013624,
author = {ساعی نسب, مروارید and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا},
title = {تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی},
booktitle = {ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلولهای بلاستمایی، تمایز، سلولهای مولد انسولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی
%A ساعی نسب, مروارید
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%J ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2009

[Download]